Author Archives for dtl

За въображението на професионалистите в България

Posted by on / 0 Comments

Ние сме малка група от креативни магарета. Мисля, че чичо АLBERT бе казал, че – (цитирам по памет): “Въображението е по-важно от знанието.” Та в този ред на разсъждения ние се оказахме с по-развито въображение от повечето наши конкуренти (ОТКЪДЕ ЗНАЕМ – познаваме ги). Не! Ние не сме с високо самочувствие, друго ни е високо,...

Read more