Call Us:   (+359) 879-310-359         |          Mail Us:   hello@nash.media

Рекламата (от френски réclame, от латинското reclamo, „извиквам“) в бизнеса е форма на маркетингова комуникация, която има за цел да окуражи, убеди или в някои случаи дори да манипулира (това обикновено бива възприемано в негативен аспект) аудиторията (зрители, читатели или слушатели и т.н.), да предприеме или да продължи да предприема определено действие.

Копирахме това от WIKIPEDIA. Не измислихме как да опишем себе си като най-добрите в рекламата. Относно себеласкателството сме адски некреативни и страдаме от липса на въображение.

Единственото, което правим в рекламата е да опростим идеята, над която работим – ставайки проста тя става ясна и разбираема. Така комуникирането на посланието става по естествен начин. Адресатът (аудиторията) не се пита “Какво е искал да каже поетът!”. Яснотата е проявление на свободата, а НАШият екип е свободолюбив. Толкова е просто! … И ясно!

Сега сериозно. Може да разчитате на нас, ако имате нужда от:

– аудио визуални рекламни продукти

– създаване на графичен продукт (лого дизайн, web дизайн, видео графика, банери, фирмена идентичност и др. ).

– печатна реклама (каталози, брошури, мостреници, визитки, книги, флаери, календари, билборди, стикери, папки, пакетаж(торби, кутии, опаковки) и др.)

– рекламна стратегия и изграждане на марка

– брандиране на автомобили, витрини и др.

– КОПИРАЙТИНГ – Рекламни текстове, Слоугани и насочени послания, Name Lab, Press release

GRAPHICDESING
BRANDING
Concept-Ideas
PRINT