Аудио визуални продукти, реклами, крийетив агенция, сватбено видеозаснемане

Life Game – NuBoyana24 Filmmaking Challenge

Title: Игра на Живот (Life Game)

Logline: След като влиза в бар видимо изнервен мъж, предизвиква разговор за ценностите във живота с непознат самотник.
(After entering in a bar visibly nervous man, provokes a conversation about the values in life with a stranger man.)

TagLine: А, кой определя правилата?
(Who determines the rules?)

SHARE